Het Geschenk

Hoe kunnen mensen omgaan met verdriet, verlies, teleurstellingen, wanhoop en angst? We hebben er allemaal van tijd tot tijd mee te maken.

dr. Edith Eger heeft in haar leven zoveel ervaringen op gedaan op het terrein van ellende, onrecht en traumata dat ze zeker ook het recht heeft om er wat over te zeggen. En ze hééft ook wat te zeggen!
Het boek bouwt voort op haar eerste boek De Keuze, waarin ze haar levensverhaal vertelt vanaf dat ze als 15 jarige in Auschwitz terecht kwam tot nu in haar 90-er jaren. Als slachtoffer van de holocaust moest ze haar weg vinden in een andere wereld. Ze was niet welkom.

In Het Geschenk geeft ze twaalf lessen om bevrijd te worden uit mentale gevangenissen. In de inleiding begint het al: ik leerde in een concentratiekamp hoe ik moest leven. Dat zou toch de laatste plek zijn waar je dit zou verwachten. Ze was slachtoffer, maar na de lijfelijke bevrijding moest ze om echt weer te kunnen leven uit de rol van slachtoffer stappen, de pijn en het verlies, maar ook de angst van haar trauma’s in de ogen kijken. Zo beschrijf ze in het eerste hoofdstuk hoe ze zelf de gevangene was van de slachtofferrol, en hoe ze daaruit bevrijding heeft gevonden.

Er zijn meer soorten gevangenissen, zoals de vermijding, de verwaarlozing, de geheimen, schuld en schaamte, onverwerkt verdriet, starheid, wrok, verlammende angst, veroordelen, hopeloosheid, en het niet vergeven. Aan al deze mentale gevangenissen heeft ze een hoofdstuk gewijd. Ze veroordeelt niemand, maar wil ondersteuning bieden in het terugvinden van je mentale vrijheid, kracht, hoop en waardigheid.

Met veel verhalen kleurt ze de thema’s in. Het leest vlot. Het is een doorleefd verhaal van een ervaringsdeskundige klinisch psycholoog met een zeer hoge leeftijd waarop ze zich zo nog altijd verdienstelijk maakt. Het boek schreef ze toen ze 92 jaar was. Haar ellende is uiteindelijk een geschenk voor ons, die uit haar ervaringen wijsheid heeft geleerd en uitdeelt, er is een manier om te leven in vrijheid, mildheid, zonder oordeel vanuit het hart.

Wat een Geschenk heeft ze ons lezers gegeven! Lees het!

N.a.v. Het Geschenk,
dr.Edith Eger,
Levboeken Bruna 2020